Hangulat adó / Set the mood

Sam Tinnesz - Far From Home (The Raven)

Public Sector Workers Need a Pay Rise!

A közszférában is megalapozott követelés a béremelés! ( EPSU )

SZEF-ÉSZT Akadémia 11.

2017. november 18.

"Quo vadis magyar felsőoktatás?"

Ceytun Budapest

2016. április 22 - 24.

What is the role of trade unions in society? - Traditions vs. trends - Manifesto

Egyenlő esélyek?

Csatlakozz egy szakszervezethez. Most.

( Svédország )

What have the Trade Unions ever done for us?

Tettek valaha bármit is értünk a szakszervezetek?

( Egyesült Királyság, UK )

A TUDOSZ megalakulásának 30. évfordulója

2018. június 22.

Idén június 25-én lesz 30 éve, hogy megalakult a TUDOSZ. Az évforduló alkalmából a szakszervezet konferenciát rendez, melynek keretében egyrészt visszatekint az elmúlt harminc év történéseire, a három évtizednyi munkavállalói érdekvédelmi tevékenységre, másrészt előre tekint a következő évek szakszervezeti feladataira. Az évforduló napján 14 órai kezdettel Budapesten a Benczúr hotelben megrendezésre kerülő, média-nyilvános konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Meghívó, program és további információk itt érhetők el.


Miért vannak az MTA kutatóintézeti támogatások az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) tervezett költségvetésében?

2018. június 19.

A kapcsolódó előzetes egyeztetések elmaradása miatt meglepetésként érhette az MTA-t és kutatóintézeteinek dolgozóit a 2019. évi költségvetés tervezete, melyben az ITM előirányzatai között szerepel többek közt több mint 20 milliárd forint, MTA kutatóintézetek, kutatóhelyek és kutatói pályázatok támogatására fordítandó összeg. A munkavállalók széles körét érintő kérdés kapcsán a TUDOSZ elnöke levélben fordult az illetékes miniszterhez.


Szakszervezetek a Városligetben

2018. május 1.

A munkavállalók nemzetközi szolidaritási napján, május 1-jén, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT), a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) konföderációk idén közös programokkal várták az érdeklődőket Budapesten a Városligetben. Az 1890. május 1-jei eseményekre emlékezve délelőtt 10 órakor került sor a szakszervezeti emlékkő megkoszorúzására (térkép), majd 11 órától az érdeklődők a szakszervezeti nagysátorban vehettek részt a "Mit üzenünk az Orbán kormánynak?" című fórumon. Meghívók és kiáltvány itt és itt.


solidarity ribbon Szolidaritási nyilatkozat

2018. január 12.

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete (TUDOSZ) ezúton fejezi ki szolidaritását a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) által az önkormányzati dolgozók és tisztviselők bérrendezése érdekében 2018. január 12-15. napokon szervezett sztrájk kapcsán a sztrájkba lépő munkavállalókkal. Egyetértünk az MKKSZ ÖDOSZT által megfogalmazott mindazon sztrájkkövetelésekkel, melyek célul tűzik ki az érdemi bérrendezésből hosszú évek óta kimaradt önkormányzati dolgozók magasabb szintű anyagi és társadalmi megbecsülésének elérését.


Magyar elnököt választott az ETUC Ifjúsági Bizottsága

2017. december 12.

Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) Ifjúsági Bizottsága (ETUC Youth Committee) a SZEFIT elnökét, Nagy Viktóriát választotta új elnökének. A bizottság új elnöke szerint a szociális jogok európai pillére most jó lehetőséget teremt a minőségi foglalkoztatás elérésére a munkahelyeken, és a bizottság dolgozni fog azért, hogy a szociális pillérben megfogalmazott alapelvek gyakorlatba történő átültetése tényleges pozitív változásokat eredményezzen a fiatal munkavállalók életében. További információk itt.


Szakszervezeti előadás és megbeszélés az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban

2017. november 30.

Dr. Csonka László, a TUDOSZ jogtanácsosa 2017. november 30-án az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban a kollektív szerződésről tartott előadást a TUDOSZ helyi alapszervezete meghívására. Az előadás egyrészt bemutatta a kollektív szerződés történeti előzményeit és elméleti vonatkozásait, másrészt áttekintette a szerződés megkötésének gyakorlati szempontjait. Az előadás rávilágított arra, hogy nemcsak a munkavállalók, hanem a munkaadók szempontjából is fontos a kollektív szerződés megkötése.


Igazságos munkavállalói mobilitást az Európai Unióban!

Schliersee, Németország, 2017. március 10-12.

A Közép-Európai Fiatal Szakszervezeti Tagok Hálózata (Central European Young Trade Unionist Network, Ceytun) 2017 tavaszán a németországi Schliersee városában tartotta 8. találkozóját, melyen Ausztriából, Csehországból, Lengyelországból, Magyarországról, Németországból és Szlovákiából érkezett fiatal szakszervezeti tagok a munkavállalók Európai Unión belüli mobilitásával kapcsolatos problémákról, azok megoldási lehetőségeiről, és a szakszervezeti mozgalom ezzel kapcsolatos feladatairól folytattak megbeszéléseket. A találkozó közös gondolkodás útján kialakult következtetéseit a résztvevők kiáltvány formájában is megfogalmazták, ami itt olvasható magyarul és angolul.

Digitális gazdaság: készülj fel a munka új világára!

Pozsony, Szlovákia, 2016. szeptember 30 - október 2.

A Közép-Európai Fiatal Szakszervezeti Tagok Hálózata a 2016 őszén Pozsonyban tartott 7. találkozóján a digitalizáció (a digitális technológia és infrastruktúra térhódítása) munka világára kifejtett hatásaival és az ezek következtében előálló problémákkal foglalkozott. A digitalizációs folyamat következtében a munka világa gyökeres átalakulások előtt áll, a szakszervezeteknek pedig fel kell készülniük arra, hogy enyhítsék azokat a negatív hatásokat, melyek az átalakulás időszakában a munkavállalók széles körét érinthetik, különösen azokat, akiknek munkakörét az automatizáció révén gépek vehetik át. Szó esett arról is, hogy miképpen alakul át a szakszervezeti érdekvédelmi tevékenység az olyan ma még "atipikusnak" nevezhető foglalkoztatási formák széleskörű elterjedésével mint például az internet segítségével végzett távmunka. Részletesebb beszámolók is olvashatók a találkozóról magyarul és angolul.

Európa összefog a béremelésért!

Az Európai Szakszervezeti Mozgalom béremelést követel az európai dolgozók részére. A 2008-as pénzügyi-gazdasági válság negatív hatásait az európai országok megszorításokkal igyekeztek ellensúlyozni arra hivatkozva, hogy a bérek visszafogásával lehet az európai régió gazdasági versenyképességét helyreállítani. A folyamat része volt a kollektív érdekérvényesítés és a szakszervezeti mozgalom lehetőségeinek gyengítése is. A válság kezdete óta immár közel egy évtized telt el, de a megszorítások politikája továbbra is alacsonyan tartja a béreket Európa országaiban, miközben egyre fokozza a szociális egyenlőtlenségeket. És mindezt szinte a semmiért, hiszen az alacsony bérek ma már a gazdasági fejlődésnek inkább gátjai mint elősegítői. Az Európai Szakszervezeti Mozgalom ezért európai szintű összefogást hirdetett meg annak érdekében, hogy véget vessen a megszorítások politikájának, és Európa munkavállalói részére kiharcolja az indokolt és szükséges magasabb fizetéseket. A mozgalom kiemeli, hogy elfogadhatatlannak és indokolhatatlannak tartja a munkajövedelmek magas és alacsony szintjét biztosító EU tagországok között jelenleg fennálló munkavállalói jövedelemkülönbségeket.