Bemutatkozás

BEMUTATKOZÁS

 

1988. június 25-én a Szakszervezeti Kutató intézet (SzEKI) nagytermében megtartott alapító kongresszuson hivatalosan megalakult a Tudományos Dolgozók Szakszervezete (rövidítve: TUDOSZ).

„A Közalkalmazottak Szakszervezetéhez tartozó akadémiai és nem akadémiai kutatóintézetek szakszervezetek alapszervezeteinek véleménye alapján – több országos és bizalmi tanácskozás nyomán – a tagság többségének akaratából 1988. június 25-én megalakult a tudományos dolgozók önálló szakszervezete.

Az alakuló ülésre előzetesen 255 küldöttet választottak, közülük 205 jelent meg, azaz a küldöttek 80%-a. Az alapszervezetek által létrehozott bizottság javaslatot készített az új szakszervezet programjára, illetve alapszabályára.

A küldöttértekezlet a felvetődött javaslatok szavazása, a szervezési bizottság által készített program és az alapszabály elfogadása után átalakult a TUDOSZ első kongresszusává. A kongresszus ezek után titkos szavazás útján megválasztotta az új szakszervezet vezetőségét, a kilenc tagú elnökséget, a három tagú számvizsgáló bizottságot és a titkárt.”[1]

A TUDOSZ munkavállalók érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezete, önálló jogi személy.

A Fővárosi Bíróság az 1989. évi II. törvény 15. §-ának (1) bekezdése alapján 544. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette. A társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma: Pk.60693/1989/1, kelte: 1989.11.15.

A TUDOSZ elnöke Dr. Baka András, titkár Dura László.

1990.november 27-én a bíróság a bejelentett képviselő változást tudomásul vette, a TUDOSZ elnöke Dr. Kuti László, titkár Dr. Révész Márta.

1993. október 2-i küldöttértekezlet a szakszervezet nevét megváltoztatta, amit 1994. szeptember 14-ével a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vett. Az új, azóta is változatlan név: Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete, rövidítve továbbra is TUDOSZ.

2013. januárjától a titkár Csornyák Erika.

A megalakult új szakszervezet lehetőségeit, feladatait, prognosztizálható jövőjét Pomogács Béla, a TUDOSZ elnökségének tagja a következőkben foglalta össze 1988. októberében TUDOSZ újonnan alapított lapjának, a Szószólónak – melynek nevét is ő adta — első számában:

„A Tudományos Dolgozók Szakszervezetének akkor lesz saját arca, ha kritikusan számot vet a múlttal és építő szándékkal keresi a jövőt … jeleznünk kell feladatainkat, és körül kell írnunk, hogy mire vállalkozunk. Szakszervezetünk először is érdekvédelmi szervezet: védelmeznünk kell a dolgozók anyagi és szellemi érdekeit. Szót kell emelnünk a rosszul fizetett kutatók érdekében, javaslatokat kell készítenünk a bérrendszer aránytalanságainak megnyugtató kiigazítására, egyáltalán a tudományos … munka nagyobb anyagi megbecsülésére.

… A TUDOSZ elemi kötelessége, hogy érdekvédelemre orientált szakszervezet legyen, mint ilyen, hallassa szavát a kutatásban dolgozó széles rétegek jövedelmének, életszínvonalának, szociális helyzetének alakításában. Nemcsak a dolgozók érdekeit kívánjuk szolgálni, hanem a tudományos szakma érdekeit is. …

…Egyetlen komolyabb tartalékunk az alkotó szellem, a “szürkeállomány”, ezt kell és lehet mozgósítani akkor, amidőn gazdasági életünk konszolidálásának, politikai intézményrendszerünk radikális reformjának és nemzeti identitásunk helyreállításának nem könnyű feladatai szabják meg tennivalóinkat. Hogy e tennivalók elvégeztessenek, növelni kell a tudományok, éspedig mind a természet- mind a társadalomtudományok presztízsét, társadalmi szerepét és hatékonyságát.

Már csak ez utóbbi feladatok is megkövetelik, hogy a TUDOSZ politizáló mozgalom legyen. … Ezért nem térhetünk ki és nem is fogunk kitérni a politikai tevékenységek elöl, s támogatni fogjuk az őszinte és határozott politikai reformokat. …”

 

[1] TUDOSZ alapító kongresszus jegyzőkönyve