Hangulat adó / Set the mood

Tommee Profitt - Enchantment

Public Sector Workers Need a Pay Rise!

A közszférában is megalapozott követelés a béremelés! ( EPSU )

SZEF-ÉSZT Akadémia 11.

2017. november 18.

"Quo vadis magyar felsőoktatás?"

Ceytun Budapest

2016. április 22 - 24.

What is the role of trade unions in society? - Traditions vs. trends - Manifesto

What if there were no trade unions?

Mit számít, hogy van-e szakszervezet?

( Svédország )

What have the Trade Unions ever done for us?

Tettek valaha bármit is értünk a szakszervezetek?

( Egyesült Királyság, UK )

Magyar elnököt választott az ETUC Ifjúsági Bizottsága

2017. december 12.

Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) Ifjúsági Bizottsága (ETUC Youth Committee) a SZEFIT elnökét, Nagy Viktóriát választotta új elnökének. A bizottság új elnöke szerint a szociális jogok európai pillére most jó lehetőséget teremt a minőségi foglalkoztatás elérésére a munkahelyeken, és a bizottság dolgozni fog azért, hogy a szociális pillérben megfogalmazott alapelvek gyakorlatba történő átültetése tényleges pozitív változásokat eredményezzen a fiatal munkavállalók életében. További információk itt.


EDUCATIO 2018 Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás

HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont, 2018. január 18-20.

Januárban 3 napon keresztül várja a látogatókat a 18. EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás, ahol hazai és külföldi felsőoktatási intézmények, nyelviskolák, szakképzések, duális képzések és a legújabb oktatási fejlesztések kapcsán tájékozódhatnak az érdeklődők. A szervezők 200 kiállítóra és 40 ezer látogatóra számítanak. Az ingyenesen megtekinthető kiállítás mindenekelőtt középiskolás diákok, mesterképzést kereső hallgatók, szülők, pedagógusok, intézményvezetők és -fenntartók érdeklődésére tarthat számot. További információk itt.


Elfogadhatatlan a kelet – nyugati bérszakadék!

Pozsony, 2017. szeptember 22.

A 2017. szeptember 22-én megtartott pozsonyi európai szakszervezeti fórumon az Európai Szakszervezeti Szövetség és a magyar szakszervezeti konföderációk képviselői közös nyilatkozatot fogalmaztak meg arról, hogy elfogadhatatlan a kelet - nyugati bérszakadék az Európai Unióban. A nyilatkozat követeli az Európai Uniótól, a nemzeti kormányoktól és a munkáltatóktól, hogy tegyenek összehangolt erőfeszítéseket a bérszakadék felszámolása érdekében, inflációt meghaladó mértékű béremelésekkel az EU keleti országaiban - így Magyarországon is.


TUDOSZ Összetartás konferencia

Mátraháza, 2017. szeptember 14-17.

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete 2017. szeptember 14-től 17-ig, Mátraházán tartotta meg idei Összetartás konferenciáját. Az évente megrendezésre kerülő konferencián a résztvevő szakszervezeti tagok és tisztségviselők előadások és azokhoz kapcsolódó megbeszélések keretében foglalkoznak a munkavállalók aktuális helyzetével, problémáival, és a szakszervezet kapcsolódó feladataival. Az idei konferencia vonatkozó témakörei a szakszervezeti gazdálkodás szabályai, a belső és külső kommunikáció és az ágazati kollektív szerződés voltak.


A munkavállalók véleménye helyzetükről és a szakszervezetről

2016. szeptember

A TUDOSZ szakszervezet 2016. szeptemberében felmérést készített a tudomány és innováció területén dolgozó munkavállalók körében arról, hogy az ágazat munkavállalói hogyan látják jelenlegi helyzetüket, és mi a véleményük a szakszervezetről illetve annak tevékenységéről. A vonatkozó kérdőívet 184 munkavállaló töltötte ki. A felmérés főbb eredményei ezen az oldalon olvashatók. Valamennyi válaszadónak köszönjük a felmérésben való aktív részvételt!


Dura László diplomamunka pályázat 2017

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés és a Dura Stúdió Kft. 2017-ben is meghirdette a Dura László diplomamunka pályázatot. A pályázatra magyar felsőoktatási intézménynél folytatott képzés keretében készült, és a 2017. január 1. - december 31. időszakban megvédett olyan diplomamunkával ill. szakdolgozattal lehet jelentkezni, ami a szakszervezetekkel, illetve a munkavállalói érdekvédelemmel kapcsolatos témát dolgoz fel. A jelentkezés határideje 2018. január 5. A pályázatra vonatkozó részletes információk elérhetők az ÉSZT és a SZAKSZERVEZETEK.HU lapjain, ahonnan a jelentkezési lap is letölthető.


Igazságos munkavállalói mobilitást az Európai Unióban!

Schliersee, Németország, 2017. március 10-12.

A Közép-Európai Fiatal Szakszervezeti Tagok Hálózata (Central European Young Trade Unionist Network, Ceytun) 2017 tavaszán a németországi Schliersee városában tartotta 8. találkozóját, melyen Ausztriából, Csehországból, Lengyelországból, Magyarországról, Németországból és Szlovákiából érkezett fiatal szakszervezeti tagok a munkavállalók Európai Unión belüli mobilitásával kapcsolatos problémákról, azok megoldási lehetőségeiről, és a szakszervezeti mozgalom ezzel kapcsolatos feladatairól folytattak megbeszéléseket. A találkozó közös gondolkodás útján kialakult következtetéseit a résztvevők kiáltvány formájában is megfogalmazták, ami itt olvasható magyarul és angolul.

Digitális gazdaság: készülj fel a munka új világára!

Pozsony, Szlovákia, 2016. szeptember 30 - október 2.

A Közép-Európai Fiatal Szakszervezeti Tagok Hálózata a 2016 őszén Pozsonyban tartott 7. találkozóján a digitalizáció (a digitális technológia és infrastruktúra térhódítása) munka világára kifejtett hatásaival és az ezek következtében előálló problémákkal foglalkozott. A digitalizációs folyamat következtében a munka világa gyökeres átalakulások előtt áll, a szakszervezeteknek pedig fel kell készülniük arra, hogy enyhítsék azokat a negatív hatásokat, melyek az átalakulás időszakában a munkavállalók széles körét érinthetik, különösen azokat, akiknek munkakörét az automatizáció révén gépek vehetik át. Szó esett arról is, hogy miképpen alakul át a szakszervezeti érdekvédelmi tevékenység az olyan ma még "atipikusnak" nevezhető foglalkoztatási formák széleskörű elterjedésével mint például az internet segítségével végzett távmunka. Részletesebb beszámolók is olvashatók a találkozóról magyarul és angolul.

Európa összefog a béremelésért!

Az Európai Szakszervezeti Mozgalom béremelést követel az európai dolgozók részére. A 2008-as pénzügyi-gazdasági válság negatív hatásait az európai országok megszorításokkal igyekeztek ellensúlyozni arra hivatkozva, hogy a bérek visszafogásával lehet az európai régió gazdasági versenyképességét helyreállítani. A folyamat része volt a kollektív érdekérvényesítés és a szakszervezeti mozgalom lehetőségeinek gyengítése is. A válság kezdete óta immár közel egy évtized telt el, de a megszorítások politikája továbbra is alacsonyan tartja a béreket Európa országaiban, miközben egyre fokozza a szociális egyenlőtlenségeket. És mindezt szinte a semmiért, hiszen az alacsony bérek ma már a gazdasági fejlődésnek inkább gátjai mint elősegítői. Az Európai Szakszervezeti Mozgalom ezért európai szintű összefogást hirdetett meg annak érdekében, hogy véget vessen a megszorítások politikájának, és Európa munkavállalói részére kiharcolja az indokolt és szükséges magasabb fizetéseket. A mozgalom kiemeli, hogy elfogadhatatlannak és indokolhatatlannak tartja a munkajövedelmek magas és alacsony szintjét biztosító EU tagországok között jelenleg fennálló munkavállalói jövedelemkülönbségeket.