Segély

A TUDOSZ rászoruló tagjai pénzbeli segélyért fordulhatnak a szakszervezethez, évente legfeljebb kétszer. A segélyre vonatkozó kérelmet a kérelmező alapszervezetének titkárához kell benyújtani, alapszervezet hiányában pedig közvetlenül az elnökséghez. Az alapszervezet vagy az elnökség szükség esetén a kérelmezőtől a benyújtott kérelmen felüli további dokumentumokat kér abból a célból, hogy megalapozott döntést tudjon hozni a kérelmező rászorultságát illetően. Az alapszervezet megítéli a kérelem indokoltságát, az elnökség pedig dönt a segély odaítélésével kapcsolatban.

Hogy milyen dokumentumokra van szükség, attól függ, hogy mi a segély kérelmezésének indoka. Ha például a kérelmezőnek súlyos betegség miatt olyan drága gyógyszereket kell szedni, melyeknek vételárát nem tudja havi bevételeiből finanszírozni, kérelmet alátámasztó dokumentum lehet egy kórházi zárójelentés vagy egy háziorvosi igazolás, temetési segély igénylése esetén pedig az elhunyt közvetlen hozzátartozó halotti anyakönyvi kivonata. A kérelemhez elegendő másolati példányokat mellékelni a szükséges dokumentum(ok)ról.

A kérelem benyújtásához felhasználható űrlap innen tölthető le: pdf