Biztosítás

A TUDOSZ tagjait a Generali Biztosító Zrt. biztosítja a következő baleseti káreseményekre vonatkozóan:

  • Csonttörés
  • Baleseti kórházi ellátás (napi térítés)
  • Baleseti rokkantság
  • Baleseti halál

A biztosítási esemény / baleset bekövetkezését és az azzal kapcsolatos kárrendezési igényt a biztosított személy vagy hozzátartozója a biztosító vonatkozó szolgáltatási igénybejelentő űrlapjának ( pdf ) kitöltésével, aláírásával és a TUDOSZ postacímére ( 1386 Budapest 62, Pf. 906/41 ) történő megküldésével jelentheti be.