Miért kérjük a belépési nyilatkozaton szereplő adatokat?

A belépési nyilatkozaton több adatot is kérünk tőled, az alábbiakban elmondjuk, hogy miért van ezekre szükség. Alapvetően négy okból kifolyólag kérjük ezeket az adatokat:

  • Egyértelmű azonosítás és gyors kapcsolatfelvétel - a részletes adatok segítenek bennünket abban, hogy elkerüljük az esetlegesen azonos nevekből adódó bizonytalanságokat kapcsolatfelvétel kezdeményezése esetén. Az elérhetőségre vonatkozó adatok szükség esetén lehetővé teszik a késedelem nélküli, gyors kapcsolatfelvételt.
  • Igazolás kiállítása tagdíj befizetéséről - a szakszervezet részére befizetett tagdíj ún. érdekképviseleti tagdíj, aminek adott évben befizetett teljes összege levonható az (adott évben munkaviszonyból származó bérjövedelem révén képződött) adóalapból, és ennek megfelelően nem kell utána személyi jövedelemadót fizetni (lásd az 1995. évi CXVII. törvény 27.§. (1) bek. a) pontját). Ezzel összefüggésben a szakszervezet minden évben hivatalos igazolást állít ki az egyénileg fizetők szakszervezeti tagdíj befizetéséről. Ezen az igazoláson részletes adatoknak kell szerepelni a befizető személyére vonatkozóan, ezért kérjük a kapcsolódó személyes adatokat. Az igazolást a szakszervezet levélben küldi meg részedre, ezért is kérjük a levelezési címet. (Ha azonban a munkahely utalja a tagdíjadat, akkor a jóváírást is a munkahely intézi.)
  • Munkáltatóval történő kapcsolatfelvétel, munkahelyi taglétszám - a szakszervezet többek közt a munkáltatóval szemben képviseli tagjainak érdekeit. A szakszervezeti munka és érdekképviselet során természetesen előfordul, hogy a szakszervezet valamilyen ügyben megkeresi a munkáltatót. Ha például a munkahelyeden TUDOSZ alapszervezet működik, és az küldöttnek jelöl egy TUDOSZ kongresszusra, akkor a szakszervezet, a kongresszuson való részvételed elősegítése érdekében, a 2012. évi I. tv. 274.§-ra hivatkozva nevedre szóló kikérőt küld levélben a munkáltatónak. Fontos továbbá, hogy a szakszervezet tudja, hogy a különböző munkahelyeken hány tagja van, mert ettől függ többek közt a szakszervezet kollektív szerződés kötésére vonatkozó jogosultsága (lásd 2012. évi I. tv. 276.§). Ezek miatt kérjük a munkahelyre vonatkozó adatokat. A szakszervezetbe történő belépésedről a szakszervezet nem értesíti a munkáltatót (és ezt neked sem kell megtenned, lásd 2012. évi I. tv. 271.§), azaz a munkáltatóra vonatkozó adatokat természetesen nem ebből a célból kérjük.
  • Alapszervezethez tartozás megállapítása - Ha a munkahelyeden nem működik TUDOSZ alapszervezet, akkor egyéni tagként léphetsz be a szakszervezetbe. Ha működik, akkor egyben az alapszervezetnek is tagja lehetsz. Elvileg akkor is lehetsz egyéni tag, ha működik a munkahelyeden alapszervezet, de a gyakorlatban ez nem jellemző.